KRÁTKÉ FILMY AUSTRALIAN FILM, TELEVISION AND RADIO SCHOOL

O půlnoci / At Midnight

Režie / Directed by: Amber McBride, 2014, 5 min.

Marie utekla z komunistického Maďarska, ale její manžel nedokázal zanechat své úspěšné filmové kariéry a jít s ní. O jejím útěku natočil film. O padesát sedm let později vypráví tento snímek její verzi příběhu.

Maria escaped from Communist Hungary, but her husband could not tear himself away from his successful filmmaking career to go with her. He made a feature film about her escape. 57 years later, this film tells her version of the story.

Chlapec jménem Su / The Boy Called Su

Režie / Directed by: Vedrana Music, 2014, 8 min.

Chlapec Su musí ve školce překonat jazykovou bariéru a ozvat se, aby získal zpět svůj oblíbený míč.

Su, a kindergarten boy, must beat the language barrier and find his voice to get his favourite ball back.

Déšť / Deszcz (Rain)

Režie / Directed by: Malina Maria Mackiewicz, 2015, 5 min.

Léto roku 1983, Krakov. Vězňové odsouzení k smrti neznají datum své popravy. Zatímco Jędzrej v návštěvní hale věznice Montelupich čeká na milenku Magdu, nad slunečným Krakovem se spouští déšť. Každá návštěva by mohla být tou poslední.

In the summer of 1983 in Kraków, Poland, prisoners sentenced to death are not informed of the date of their execution. As Jędzrej waits for his lover, Magda, in the visitation hall of the Montelupich Political Detainment Centre, a sun shower pours down on Kraków. Each visit could be their last.

Klokaní chlapík / The Kangaroo Guy                                  

Režie / Directed by: Joel Loxton, 2015, 15 min.

Politikovo prohlášení je vytrženo z kontextu a média zpochybňují jeho morální bezúhonnost. Aby se očistil, zajde do extrému, který hraničí s nečestností.

A politician’s statement is taken out of context and the media question his ethical integrity. To prove himself he goes to the extreme, even if it borders on the unethical.

Půlnoční báseň / Midnight Poetry

Režie / Directed by: Emilie Boyard, 2014, 14 min.

Mladá matka Tilda utekla z Londýna se svou sedmiletou dcerou s cílem ukončit vztah s násilnickým partnerem. V Sydney začne zpochybňovat svůj nový život.

A young mother, Tilda, has escaped London with her 7 year old daughter in order to end an abusive relationship. In Sydney, the pressure of guilt and memory challenge her new life.

Koník / Foal

Režie / Directed by: Vanessa Gazy, 2014, 24 min.

Na odlehlé usedlosti v roce 1915 čelí Aurora následku vášnivého románku, který prožila v nepřítomnosti svého manžela.

On an isolated Australian property in 1915, Aurora faces the repercussions of a passionate affair she is having in the absence of her husband.

share:


Odebírejte Newsletter

Jazyk/Language: