Krátké maorské filmy / Indigenous Short Films

Ross a Beth / Ross and Beth

Režie / Directed by: Hamish Bennett, 2015, 15 min.

Drsný farmář se musí vyrovnat s nečekanou ztrátou. Pomoc získá od nenadálého zachránce, kterého mu zanechala jeho žena.

A rough – as – guts farmer is unexpectedly forced to cope with loss, but his wife has left him an unlikely saviour.

Ebenový spolek / Ebony Society  

Režie / Directed by: Tammy Davis, 2013, 10 min.

Jedné noci, kterou si dva mladíci vyplňují krádežemi, vniknou do domu, kde se dostanou do neočekávané situace, která otestuje jejich přátelství a přiměje je, aby zvážili jiný způsob života.

One night out stealing, two boys break into a house and find themselves confronted with an unexpected situation that will test their friendship and force them to consider another way.

Ahi Ka

Režie / Directed by: Richard Curtis, 2014, 12 min.

Mladá dívka nechaná o samotě jen se svými duchovními průvodci, obhajuje prestiž a svrchovanost svého kmene, aby uchránila území pro příští generace. Díky svým odvážným skutkům se navždy stává nesmrtelnou.

Left alone with just her spiritual guides a young girl upholds the prestige and sovereignty of the tribe in order to protect the land for generations to come. Due to her brave deeds, she is immortalised forever.

The Lawnmower Men of Kapu

Režie / Directed by: Libby Hakaria, 2012, 14 min.

Chlapec je svědkem zdánlivě kouzelných schopností svých tet a pokračování tradic, když se snaží získat své tři strýce, aby tetám pomohli při udržování maorského obřadního místa marae.

A boy witnesses the seemingly magic powers of his Aunties and the continuation of tradition when he tries to get his three uncles to help his Aunties with the upkeep of their marae.

Mokopuna

Režie / Directed by: Ainsley Gardiner, 2008, 12 min.

Mladá dívka Mary se krátce přátelí s maorským chlapcem ze školy a je zvědavá na jeho kulturu a její význam pro ni samotnou. Ale když se situace obrátí a začne být chlapec zvědavý na ni, je jasné, že Mary není připravena přijmout své kořeny.

After briefly befriending a young Māori boy at school, Mary becomes curious about his culture and its relevance to her. But when his curiosity turns on her, it becomes clear Mary is not ready to embrace her roots.

V odpadkovém koši  / In the Rubbish Tin 

Režie / Directed by: Riwia Brown, 2014, 4 min.

Pippa opuštěná na své narozeniny uniká do imaginárního světa se svým přítelem Chubbym.

Natočeno podle krátké povídky, kterou napsal Apirana Taylor.

Based on a short story by Apirana Taylor, In The Rubbish Tin follows Pippa as she is abandoned on her birthday and escapes into an imaginary world with her friend Chubby.

Domov / Home

Režie / Directed by: Chris Molloy, 2014, 4 min.

Když milující matka zjistí, že se její dva synové dopustili ohavného zločinu, je zničená srdcervoucím rozhodnutím, které musí udělat. Její synové jí možná odpustí, ale může někdy odpustit sama sobě?

On discovering her two sons have committed a heinous crime, a devoted mother is torn by the heartbreaking decision she must make. Her sons may eventually forgive her, but can she ever forgive herself?

Maria 

Režie / Directed by: Jeremiah Tauamiti, 2016, 14 min.

Babička Maria, matriarchální staršina velké polynéské rodiny, leží mlčky upoutaná na lůžko po dlouhé nemoci. Když je chod domácnosti přerušen náhlou tragédií, snaží se Maria sjednotit žalem zlomenou rodinu. Pomoc získává od nečekaného hosta.

Nan Maria, the elderly matriarch of a large Polynesian family, lies bedridden and speechless after a long illness. When the daily household chaos is disrupted by sudden tragedy, Nan struggles to reunite her fractured family. Then she receives help from an unexpected visitor.

Cože! / Ow What! 

Režie / Directed by: Mike Jonathan, 2015, 15 min.

Te Mauri sní o tom, že půjde ve stopách svého nepřítomného otce, hráče rugby. Povzbuzení se mu dostane z neobvyklé strany.

Te Mauri dreams of following in the footsteps of his absent rugby-playing father and finds encouragement  from an unusual source.

share:


Odebírejte Newsletter

Jazyk/Language: