PRO ŠKOLY

FILMOVÉ PROJEKCE PRO ŠKOLY V PRAZE

V současné době chystáme dvě projekce filmu MODROUS / BLUEBACK s přednáškou v těchto termínech:

Středa 8. listopadu, Kino Lucerna

Pondělí 27. listopadu, Kino Lucerna

Dobrý den, G’day, Kia ora!

Zveme vás a vaše studenty a studentky do Kina Lucerna na australské a novozélandské filmy. V České republice jsme jediný národní festival prezentující filmy v anglickém znění. Jsme přesvědčeni, že kontakt s rozmanitou audiovizuální kulturou a uměním v období dětství a dospívání stimuluje kreativitu a schopnost vlastního kulturního vyjadřování. Nabízíme umělecká díla nejvyšší úrovně s mezinárodním renomé, studenti a studentky mají šanci setkat se s vysokým standardem a zvýšit svou schopnost vyhodnotit různé formy kulturního vyjadřování.

Audiovizuální umění vnímáme jako progresivní prostředek multimediální výchovy a nástroj ke kultivaci mladých diváků a divaček. Návštěva filmové projekce může být atraktivním doplňkem výuky anglického jazyka, biologie, kultury a historie, ekologie, společenských věd, sociologie, zeměpisu i dalších předmětů.

Od roku 2020 pořádáme ve spolupráci s pražským Kinem Lucerna projekce pro žáky a studenty základních a středních škol. Snímky z nabídky AKFF jsou v originálním anglickém znění a mají české titulky a vybíráme je s ohledem na to, aby bylo možné témata, o kterých mluví, dále rozebrat ve výuce.

Uspořádali jsme projekce filmu Chlapec a pelikán (Storm Boy, Austrálie 2019)

K projekci poskytneme školám výukové materiály, které mohou využít angličtináři pro různou jazykovou úroveň studentů, mohou být také použitelné v různých předmětech ve školách, kde výukovým jazykem je angličtina.

  • materiál “Storm Boy Film Activity Ideas for Teachers” je základní dokument s popisem aktivit pro učitele s vyznačenou jazykovou úrovní
  • “Wordsearch”, který si učitel pro studenty vytiskne v potřebném počtu
  • 3 mapy k aktivitě “Working with Facts”
  • aktivita “Characters” tabulka pro učitele + prázdná tabulka k tisku pro práci studentů
  • pracovní list pro studenty k aktivitě “Subtitles”
  • pro učitele návod k práci s “Plot in 33 Sentences”
  • “Storm Boy (ATOM) Study Guide” – pomůcka pro native speakers (od Australian Teachers of Media)

Ve spolupráci se Zoo Praha jsme také uspořádali přednášky o ohrožených druzích živočichů a dalších endemitech Austrálie. Chovatel ďáblů medvědovitých, David Vala, studentům vyprávěl nejprve o zvířatech, která návštěvník může v kráteru vidět (andulky, klokani, ježury, klokánek krysí), až se dostal ke čtyřem tasmánským čertům. Kromě chovatelských zkušeností mluvil o rakovině tváře, která ve volné přírodě na Tasmánii už stav tasmánských čertů výrazně snížila, a o tom, jakým způsobem se je snaží v Austrálii/Tasmánii zachránit (chovatelské stanice, osídlení Mariina ostrova, výzkum nemoci a vývoj léku proti ní, osvěta).

V současné době pracujeme na nabídce filmů, přednášek a doplňkových materiálů k filmům pro školy, které nabídneme v Kině Lucerna (Vodičkova 704/36, Praha 1 – www.kinolucerna.cz). 

Koordinátorka projekcí pro školy: Zuzana Stiborková

Kontaktní email: z.stiborkova@gmail.com Odebírejte Newsletter

Jazyk/Language: